Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.

Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


Krudtuglernes store Børnedag søn d. 19. juni

Endelig kommer den - Krudtuglernes store Børnedag! Det bliver søndag d. 19. juni kl. 11-14 og vi lægger op til en festlig dag for hele familien. Temaet for dagen bliver Noas ark. Vi begynder i kirken kl. 11 med en festlig gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi ned i samlingssalen og fylder maverne med hjemmelavede burgere. Efter maden er der aktiviteter for ungerne (og kaffe til de voknse!) og dagen rundes af med sang og dans til svedig børnemusik.

Alle er meget velkomne. Tag gerne bedsteforældre, naboerne og vennerne med. Det koster 20 kr for voksne og 10 kr for børn at spise med. Tilmelding senest torsdag d. 16. juni til præsten på mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk


Salmebogsudvalget er trukket i arbejdstøjet!

Ubberup Valgmenighed skal have en ny salmebog!

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af: organist Karen Margrethe Gammelby, kirkesangerne Dorete Lauridsen og Jens Birk Kristoffersen, vores tidligere præst Margrethe Brodthagen og den nuværende præst Anna Monrad.

Udvalget er gået i gang med det store arbejde med at finde frem til, hvilke gamle, nyere og helt nye salmer, der skal med i den nye salmebog.

Som et led i arbejdet vil der blive afholdt sangaftener og -eftermiddage for hele menigheden, hvor et udvalg af de helt nye salmer vil blive sunget.

Arbejdet med den nye salmebog kommer til at vare 1-2 år.


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

29. maj 10:00
11:00
29. maj 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

12. jun 10:00
11:00
12. jun 10:00 -
11:00

Vandregudstjeneste

Vi begynder i kirken og bringer derefter gudstjenesten ud i sommeraftenen! Vi går en …

16. jun 19:00
20:00
16. jun 19:00 -
20:00

Familiegudstjeneste

19. jun 11:00
12:00
19. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

26. jun 10:00
11:00
26. jun 10:00 -
11:00