Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.Billedarkiv

Her kan du se billeder af det, der foregår i valgmenigheden!


PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.


Webmaster

Denne hjemmeside redigeres af præsten. Tryk her for kontaktoplysninger.


Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


Studiekreds om Martin Luther

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther indledte reformationen. Det skal markeres!

Første skridt i Ubberup Valgmenigheds fejring af Luther-jubilæet bliver en studiekreds om Luther. Vi mødes fem aftener hen over vinteren og taler om Luther og reformationen på baggrund af Niels Henrik Arendt lille bog "Frihed - Martin Luther i kortform". Bogen består af fem korte kapitler, som hver rummer lidt tekst OM Luther, lidt tekst AF Luther og en refleksion over, hvad Luthers tanker kan sige os i dag. Bogen kan læses af alle og studiekredsen henvender sig til ALLE!

Der er ingen tilmelding. Hvis du vil være med, skal du købe bogen (den koster 130 kr.) og så bare møde op i samlingssalen på følgende onsdage kl. 19:

Onsdag d. 26. okt kl. 19: Indledning + kap. 1

Onsdag d. 16. nov kl. 19: Kap. 2

Onsdag d. 25. jan kl. 19: Kap. 3

Onsdag d. 22. feb kl. 19: Kap. 4

Onsdag d. 22. mar kl. 19: Kap 5 


Skal du konfirmeres i 2017 ?

- Så læs med her!

Konfirmationsforberedelsen begynder i april. Selve konfirmationen bliver søndag d. 24. september 2017 kl. 10.

Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i præstegården tirsdag d. 31. januar kl. 19.

Her vil konfirmander og forældre få lejlighed til at hilse på hinanden og på præsten. Formand for bestyrelsen, Steen Gammelby, vil også være til stede. Jeg vil fortælle lidt om alt det sjove, spændende, alvorlige og tankevækkende, vi skal være sammen om i konfirmationsforberedelsen det næste halve års tid. Sammen skal vi også finde ud af, hvilken ugedag, konfirmanderne skal gå til præst.
Konfirmationsforberedelsen ligger efter skoletid (ca. 15.30-17.30) afhængigt af konfirmandernes skoleskemaer.

Alle interesserede er velkomne til introduktionsaftenen. Alle kan blive konfirmeret i Ubberup Valgmenighed, men familier, der ikke er medlemmer, vil blive opkrævet 1500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

Medbring venligst konfirmandens dåbsattest (med mindre de er døbt her i valgmenigheden!)

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Anna MonradBilleder fra vandregudstjenesten juni 2016


Salmebogsudvalget er trukket i arbejdstøjet!

Ubberup Valgmenighed skal have en ny salmebog!

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af: organist Karen Margrethe Gammelby, kirkesangerne Dorete Lauridsen og Jens Birk Kristoffersen, vores tidligere præst Margrethe Brodthagen og den nuværende præst Anna Monrad.

Udvalget er gået i gang med det store arbejde med at finde frem til, hvilke gamle, nyere og helt nye salmer, der skal med i den nye salmebog.

Som et led i arbejdet vil der blive afholdt sangaftener og -eftermiddage for hele menigheden, hvor et udvalg af de helt nye salmer vil blive sunget.

Arbejdet med den nye salmebog kommer til at vare 1-2 år.


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Studiekreds om Martin Luther

25. jan 19:00
21:00
25. jan 19:00 -
21:00

Gudstjeneste

29. jan 10:00
11:00
29. jan 10:00 -
11:00

Introduktionsaften for nye konfirmander

Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionaften. Læs …

31. jan 19:00
20:00
31. jan 19:00 -
20:00

Kyndelmissegudstjeneste og suppe

2. feb 17:00
19:00
2. feb 17:00 -
19:00

Sangeftermiddag

14. feb 14:00
16:00
14. feb 14:00 -
16:00

Gudstjeneste

19. feb 10:00
11:00
19. feb 10:00 -
11:00

Jens Baumann fortæller om Lauge Koch

Jens Baumann vil fortælle den spændende historie om præstesønnen fra Ubberup, der …

21. feb 19:00
21:00
21. feb 19:00 -
21:00

Studiekreds om Martin Luther

22. feb 19:00
21:00
22. feb 19:00 -
21:00

Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning

26. feb 14:00
17:00
26. feb 14:00 -
17:00

Studiekreds om Martin Luther

22. mar 19:00
21:00
22. mar 19:00 -
21:00