Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.Billedarkiv

Her kan du se billeder af det, der foregår i valgmenigheden!


PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.


Webmaster

Denne hjemmeside redigeres af præsten. Tryk her for kontaktoplysninger.


Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


Onsdag d. 5. okt: Fængselspræst Inge Glahn

Denne onsdag kl. 19 får vi besøg af Inge Glahn, som fortæller om sine 11 år som fængselspræst i Jyderup Statsfængsel. Glæd jer til at opleve en meget levende fortæller dele ud af historier og sjove anekdoter fra en verden, vi andre sjældent hører om!


9. okt: Efterårsmøde i Osted Valgmenighed

Lea Korsgaard, chefredaktør på avisen Zetland

De sjællandske valgmenigheder mødes i år i Osted til det årlige efterårsmøde. Mødet begynder kl. 10 med gudstjeneste i Osted kirke, efterfulgt af rundvisning på Osted Fri-og Efterskole. Efter frokosten holder Lea Korsgaard foredraget "Danmarks nye, langsomme medie" om den digitale avis Zetland, som hun er chefredaktør for. Så er der kaffe og kage og til sidst sangtime med Per Krøis Kjærsgaard. Deltagelse koster 150 kr, som betales på dagen. Tilmelding senest d. 28. sep. til præst Anna Monrad på tlf. 59507008 eller mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. 

Det fulde program kan hentes her.

Vi kører til Osted i private biler, så fortæl gerne, hvis du har mulighed for at tage nogen med, eller om du har brug for et lift. Tak.Billeder fra vandregudstjenesten juni 2016


Salmebogsudvalget er trukket i arbejdstøjet!

Ubberup Valgmenighed skal have en ny salmebog!

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af: organist Karen Margrethe Gammelby, kirkesangerne Dorete Lauridsen og Jens Birk Kristoffersen, vores tidligere præst Margrethe Brodthagen og den nuværende præst Anna Monrad.

Udvalget er gået i gang med det store arbejde med at finde frem til, hvilke gamle, nyere og helt nye salmer, der skal med i den nye salmebog.

Som et led i arbejdet vil der blive afholdt sangaftener og -eftermiddage for hele menigheden, hvor et udvalg af de helt nye salmer vil blive sunget.

Arbejdet med den nye salmebog kommer til at vare 1-2 år.


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Konfirmation

25. sep 10:00
11:00
25. sep 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

2. okt 10:00
11:00
2. okt 10:00 -
11:00

Foredrag v. fængselspræst Inge Glahn

5. okt 19:00
21:00
5. okt 19:00 -
21:00

Kirke for Krudtugler - familiegudstjeneste med spisning

12. okt 17:00
19:00
12. okt 17:00 -
19:00

Gudstjeneste

16. okt 10:00
11:00
16. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

30. okt 10:00
11:00
30. okt 10:00 -
11:00

Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille

30. okt 19:00
21:00
30. okt 19:00 -
21:00

Allehelgensgudstjeneste

6. nov 19:00
20:00
6. nov 19:00 -
20:00

Foredrag om Grundtvigs skoletanker

Kurt V. Andersen holder foredrag om Grundtvigs skoletanker og lægger op til debat …

9. nov 19:00
21:00
9. nov 19:00 -
21:00

Gudstjeneste

13. nov 10:00
11:00
13. nov 10:00 -
11:00

KirkeBio - Film og hygge for de 8-10-årige.

Er du mellem 8 og 10 år (2.-4. klasse), og har du lyst til at se en god film, spise …

18. nov 16:00
19:30
18. nov 16:00 -
19:30

1. søndag i advent - kaffe i præstegården efter gudstjenesten

27. nov 14:00
15:00
27. nov 14:00 -
15:00