Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.Billedarkiv

Her kan du se billeder af det, der foregår i valgmenigheden!


PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.


Webmaster

Denne hjemmeside redigeres af præsten. Tryk her for kontaktoplysninger.


Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


En video-hilsen fra din kirke

Pga. corona-epidemien kan vi desværre ikke afholde gudstjenester og møder i valgmenigheden. Derfor må vi forsøge at nå hinanden på nye måder. Vores præst har lavet denne lille videohilsen til jer.
I påsken vil der blive lagt flere små videoer ud.


COVID-19 og kirken

Til og med d. 13. april er alle gudstjenester, møder og konfirmationsforberedelse desværre aflyst. Dette sker for at undgå for hurtig smittespredning af coronavirus og for at beskytte dem, der er syge eller svagelige.

Biskopperne har udsendt en vejledning til alle landets kirker, som vi følger.

Vi ved ikke, hvornår vi igen kan holde gudstjenester. Men vi vil annoncere det her på hjemmesiden og i dagspressen. Vi har dog allerede nu besluttet at aflyse kaffen i præstegården palmesøndag.

Begravelser og bisættelser vil blive afholdt, men uden offentlig adgang og med et begrænset antal deltagere, pt. tillader vi 35 personer inkl. de ansatte.

Præst Anna Monrad står fortsat til rådighed for samtaler, dog fortrinsvis pr. telefon. Kontakt Anna på 61 68 18 72.

Pas godt på hinanden derude.


Konfirmationen er flyttet til d. 29. august

På grund af COVID-19-epidemien må vi desværre flytte konfirmationen, der skulle have fundet sted d. 2. maj. I stedet vil vores seks skønne konfirmander blive konfirmeret lørdag d. 29. august kl. 10.

Konfirmanderne og deres familier har fået besked.

I valgmenigheden glæder vi os meget til bedre tider, hvor vi igen kan komme hinanden ved, som vi plejer. Vi ser frem til at kunne fejre de unge mennesker med en flot og festlig konfirmation i august.


Årsmøde Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj

Vil du vide, hvordan det går i valgmenigheden? Hvordan står det til med økonomien? Og hvad er planerne fremover? Har du ris og ros til bestyrelsen eller noget, du gerne vil have taget op?

Så kom til valgmenighedens Årsmøde Kr.Himmelfartsdag d. 21. maj. Vi begynder kl. 17 med gudstjeneste i kirken. Derefter er der spisning og årsmøde i samlingssalen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1. maj.

Hent indkaldelsen til årsmødet her.

Her kan du se/printe årsregnskabet.

Her kan du se/printe aktiver og passiver


Oplysning til alle medlemmer vedr. persondata

Bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik, som oplyser vores medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.

Alle medlemmer opfordres til at læse privatlivspolitikken.

Du finder den ved at trykke her.


Historien om altertæppet

Vidste du, at altertæppet i kirken blev syet af en flok flittige damer fra menigheden engang i 50'erne? - Og at idéen til altertæppets mønster stammer fra et julemærke?

I et forsøg på at afdække begivenhederne omkring altertæppets tilblivelse har præst Anna Monrad været på jagt i arkivet og desuden interviewet to af de damer, som var med dengang, tæppet blev syet.

Historien om altertæppet har været trykt i kirkebladet. Tryk her!


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Palmesøndag - kirkens fødselsdag.

5. apr 10:00
12:00
5. apr 10:00 -
12:00

Skærtorsdag

9. apr 19:00
20:00
9. apr 19:00 -
20:00

Langfredag

10. apr 10:00
11:00
10. apr 10:00 -
11:00

Påskedag. Kirkekaffe efter gudstjenesten

12. apr 10:00
11:00
12. apr 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

26. apr 10:00
11:00
26. apr 10:00 -
11:00

Foredrag med Kjeld Høegh om de danske dialekter

17. sep 19:00
21:00
17. sep 19:00 -
21:00