Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.Billedarkiv

Her kan du se billeder af det, der foregår i valgmenigheden!


PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.


Webmaster

Denne hjemmeside redigeres af præsten. Tryk her for kontaktoplysninger.


Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


Nyt telefonnummer i præstegården!

Præst Anna Monrad har fået nyt telefonnummer: 61 68 18 72.

Det gamle fastnetnummer, 59 50 70 08, er blevet nedlagt. Giv gerne det nye nummer videre til andre i menigheden, så vi kan få budskabet ud til alle. Tak.


Årsmøde i Sdr. Nærå lørdag d. 25. maj

Nu er det igen tid til den årlige ”fætter-kusine-fest” for valgmenighedsfolk!

I år er det Sdr. Nærå Valgmenighed på Fyn, der er værter for Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg– og frimenigheder. Mødet varer i år kun én dag. 

Igen i år er der lagt op til et spændende program. Udover selve generalforsamlingen skal vi bl.a. høre et foredrag af Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev. Hele programmet finder du her.

Det koster 575 kr. pr. person at deltage i mødet. Tilmelding senest d. 25. april til præst Anna Monrad på tlf. 61 68 18 72 eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. Deltagergebyret indbetales til Ubberup Valgmenigheds konto i Nordea, reg: 2190, kontonr.: 5080406330.

Vi arrangerer samkørsel derover, så sig gerne til, hvis du har ekstra plads i bilen eller hvis du gerne vil have nogen at køre med.


Årsmøde Kr. Himmelfartsdag 30. maj kl. 17

Bemærk! Der er indkommet et forslag, som er stillet af bestyrelsen. Forslaget kan læses her.

Vil du vide, hvad der rører sig i din kirke? Vil du have indflydelse på, hvordan fremtiden skal se ud? Og hvordan står det egentlig til med økonomien?
Kom til Årsmødet i Ubberup Valgmenighed Kr. Himmelfartsdag, d. 30. maj kl. 17.00. Vi begynder i kirken med gudstjeneste, og derefter er der årsmøde i Samlingssalen. Alle medlemmer er inviteret og har stemmeret på årsmødet.

Forslag, der skal behandles på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 1. maj.
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Indkaldelsen til årsmødet finder du her

Regnskabet for 2018 er her

Og aktiver+passiver finder du her


Turen til Færøerne 12.-16. september 2019

ALLE PLADSER PÅ TUREN ER DESVÆRRE ALLEREDE UDSOLGT!

Pladserne på turen er blevet revet væk! Det er dejligt med den store interesse, men ærgerligt, at nogle må gå forgæves.

Hvis man ikke har meldt sig til endnu, og gerne vil med, kan man dog blive skrevet på venteliste. Nu, hvor det endelige program er færdigt, skal alle de, der har tilmeldt sig, afgøre, om de stadig vil med.
Hvis nogle hopper fra, kan der blive plads til nogle af dem på ventelisten.

Klik her for at læse programmet for turen.

Til jer, der er tilmeldt: Læs programmet grundigt igennem. Hvis I stadig vil med, skal I sende en mail til anna på ubberupvalgmenighed@mail.dk med jeres fulde navn (det navn, der står i jeres pas). Tak.

Mange hilsner fra Jóannes og Anna


Oplysning til alle medlemmer vedr. persondata

Bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik, som oplyser vores medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.

Alle medlemmer opfordres til at læse privatlivspolitikken.

Du finder den ved at trykke her.


Konfirmationen bliver flyttet til om foråret!

I 145 år har vi i Ubberup konfirmeret de unge om efteråret. Men en gruppe forældre til kommende konfirmander ønskede spørgsmålet taget op, fordi de gerne ville have, at det fremover skal være om foråret. Begrundelsen var, at de unge mennesker så bedre kan "dele" deres oplevelser med at gå til præst og blive konfirmeret med deres klassekammerater. De formoder, at en ændring vil gør det lettere at tiltrække konfirmander til valgmenigheden.

Her i valgmenigheden fungerer det som et nærdemokrati, hvor vi tager de store beslutninger i fællesskab. Alle kan blive hørt og få indflydelse, hvis de ønsker det. Derfor blev der på bestyrelsens foranledning afholdt et ekstraordinært årsmøde mandag d. 18. juni. Her blev spørgsmålet debatteret af de 73 fremmødte medlemmer. Der var argumenter både for og imod, og vi fik en god og saglig debat på mødet. Da det kom til afstemning, viste det sig, at der var et stort flertal for at ændre tidspunktet for konfirmationen til om foråret.
Hele referatet fra mødet kan læses her.

Bestyrelsen tager beslutningen til efterretning og vil stå for det praktiske i forbindelse med at få gennemført ændringen.

Opdatering:

Ændringen bliver først gennemført fra 2020.

Konfirmationen i 2019 bliver som sædvanlig sidste søndag i september (nærmere bestemt d. 29. sep.)

Bestyrelsen har d. 08.08.18 besluttet, at datoen for konfirmation fra og med år 2020 kommer til at ligge første lørdag i maj. De kommende års konfirmander vil få skriftlig besked om dette.

Anna Monrad


Historien om altertæppet

Vidste du, at altertæppet i kirken blev syet af en flok flittige damer fra menigheden engang i 50'erne? - Og at idéen til altertæppets mønster stammer fra et julemærke?

I et forsøg på at afdække begivenhederne omkring altertæppets tilblivelse har præst Anna Monrad været på jagt i arkivet og desuden interviewet to af de damer, som var med dengang, tæppet blev syet.

Historien om altertæppet har været trykt i kirkebladet. Tryk her!


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Kr. Himmelfart - årsmøde

30. maj 17:00
20:00
30. maj 17:00 -
20:00

Ubberup-aften. Fire medlemmer fortæller om deres interesse

4. jun 19:00
21:00
4. jun 19:00 -
21:00

Pinsedag - laksemadder og bobler efter gudstjenesten

9. jun 10:00
11:00
9. jun 10:00 -
11:00

Vandregudstjeneste

16. jun 19:00
20:00
16. jun 19:00 -
20:00

Sankt Hans for store og små

23. jun 17:00
21:00
23. jun 17:00 -
21:00

Lægmandsgudstjeneste. Organist og kirkesangere står for gudstjenesten

4. aug 10:00
11:00
4. aug 10:00 -
11:00