Velkommen!

Ubberup Valgmenighed er en åben grundtvigsk valgmenighed. Vi er en kirke med et stærkt og levende fællesskab, som alle er velkomne i. Som valgmenighed er vi en del af Folkekirken, men vi er økonomisk uafhængige og bestemmer derfor selv, hvordan vi vil være kirke!

Alle er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer - det gælder både voksne og børn, og uanset om man er medlem eller ej.Billedarkiv

Her kan du se billeder af det, der foregår i valgmenigheden!


PRÆSTENS PRÆDIKENER

Klik her, hvis du ønsker at læse en prædiken fra præstens skuffe.


Webmaster

Denne hjemmeside redigeres af præsten. Tryk her for kontaktoplysninger.


Nyheder

Her kan du finde nyheder og omtale af aktuelle arrangementer:


Ekstraordinært Årsmøde vedr. konfirmation

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært Årsmøde mandag d. 18. juni kl. 19 i samlingssalen.
Baggrunden for indkaldelsen er, at der på Årsmødet Kr. Himmelfartsdag 2018 desværre skete en procedurefejl.

På det ekstraordinære årsmøde vil følgende spørgsmål blive behandlet:
Skal konfirmationen flyttes til om foråret?

Du finder indkaldelsen ved at trykke her.


30. maj kl. 19: Ubberup-aften!

Når man brænder for noget, er man interessant at lytte til!

Det er i al sin enkelhed idéen bag vores Ubberup-aftener. Vi inviterer fire medlemmer af menigheden, som hver får 15 min til at fortælle om det, de interesserer sig for eller en særlig oplevelse, de har haft. Imellem de fire indlæg synger vi en sang fra Højskolesangbogen.

I år er de fire fortællere: Marcus Bønlykke, Curt Jespersen, Steen Gammelby og Ellen Andersen.

Alle er velkomne. Kaffe og kage koster 35 kr.


23. juni kl. 17: Sankthans for små og store!

Som noget nyt vil vi i år afholde Sankthans-aften i Ubberup Valgmenighed! Vi begynder så tidligt, at også de mindste kan nå at være med til bålet.

Det hele starter kl. 17 i kirken med en kort, børnevenlig gudstjeneste, hvor vi hører lidt om, hvorfor vi holder Sankthans. Derefter er der grillpølser med tilbehør og drikkevarer, som kan købes til en billig pris.

Efter maden vil der blive arrangeret forskellige lege for børn og barnlige sjæle.

Vi tænder bålet kl. 19 og synger midsommervisen.
Derefter skal de mindste nok hjem i seng, men de, der har lyst, er mere end velkomne til at blive. For kl. ca. 20 rykker vi indenfor i samlingssalen, hvor Karen Margrethe Gammelby vil holde sangtime med os. Der vil også være kage og kaffe /øl.

Bestyrelse og præst håber på stor opbakning fra både små og store!


Årsmøde i Vallekilde Valgmenighed d.2.-3.juni

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholdes i år i Vallekilde.

Du kan finde hele det spændende program og tilmeldingsblanket ved at klikke her.

Tilmeldingen foregår direkte til Vallekilde Valgmenighed, og fristen er 1. maj. Hvis du deltager i mødet, må du meget gerne også give besked til præst Anna Monrad (klik her for kontaktoplysninger), så vil vi arrangere samkørsel fra Ubberup. 


Historien om altertæppet

Vidste du, at altertæppet i kirken blev syet af en flok flittige damer fra menigheden engang i 50'erne? - Og at idéen til altertæppets mønster stammer fra et julemærke?

I et forsøg på at afdække begivenhederne omkring altertæppets tilblivelse har præst Anna Monrad været på jagt i arkivet og desuden interviewet to af de damer, som var med dengang, tæppet blev syet.

Historien om altertæppet har været trykt i kirkebladet. Tryk her!


Salmebogsudvalget er trukket i arbejdstøjet!

Ubberup Valgmenighed skal have en ny salmebog!

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af: organist Karen Margrethe Gammelby, kirkesangerne Dorete Lauridsen og Jens Birk Kristoffersen, vores tidligere præst Margrethe Brodthagen og den nuværende præst Anna Monrad.

Udvalget er gået i gang med det store arbejde med at finde frem til, hvilke gamle, nyere og helt nye salmer, der skal med i den nye salmebog.

Som et led i arbejdet vil der blive afholdt sangaftener og -eftermiddage for hele menigheden, hvor et udvalg af de helt nye salmer vil blive sunget.

Arbejdet med den nye salmebog kommer til at vare 1-2 år.


Vigtig information til alle medlemmer!

SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.

Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få ministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst (således at formueoplysninger er skjult).

Klik her for at hente en vejledning i, hvordan man giver kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Alle, der har problemer med at få det til at virke eller som ikke har adgang til en computer, bedes venligst henvende sig til kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52 / 61 74 20 33), så vil hun hjælpe jer.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed, som denne ændring måtte forårsage og håber på medlemmernes forståelse!


Kalender

BegivenhedDato

Ubberup-aften. Fire medlemmer fortæller om hver deres interesse

30. maj 19:00
21:00
30. maj 19:00 -
21:00

De Grundtvigske holder Årsmøde i Vallekilde Valgmenighed

2. jun 12:00
3. jun 13:00
2. jun 12:00 -
3. jun 13:00

Gudstjeneste

10. jun 10:00
11:00
10. jun 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

17. jun 10:00
11:00
17. jun 10:00 -
11:00

Sankthans for små og store!

23. jun 17:00
21:30
23. jun 17:00 -
21:30

Gudstjeneste

24. jun 10:00
11:00
24. jun 10:00 -
11:00

Vandregudstjeneste

1. jul 19:00
20:00
1. jul 19:00 -
20:00