Bryllup

Når man gifter sig i kirken, bekræfter man sin kærlighed overfor hinanden, overfor Gud og overfor alle, der er tilstede i kirken.

Hvis man i forvejen er blevet borgerligt viet på rådhuset, kan man efterfølgende blive kirkeligt velsignet i kirken.

Husk: Et kirkebryllup behøver IKKE være ensbetydende med en kæmpe, overdådig og kostbar bryllupsfest! Et kirkebryllup kan foregå en hvilken som helst dag og i et hvilket som helst "størrelsesformat". Udover præsten skal der blot være mindst to vidner til en vielse, før den er juridisk gyldig.

For at et brudepar kan blive viet i en valgmenighed, kræves det i loven, at mindst én af parterne er medlem af valgmenigheden!

De allerfleste, der bliver gift i Ubberup Valgmenighed, har i forvejen en familiemæssig tilknytning hertil - eller er gennem noget tid kommet i valgmenigheden og er ad den vej kommet til at holde af fællesskabet og kirken. I begge tilfælde giver det jo god mening at melde sig ind og på den måde støtte op om valgmenighedens fortsatte beståen.

Valgmenigheden er en del af Folkekirken, men vi er uafhængige på en række områder, bl.a. det økonomiske. Det betyder, at vi har friheden til selv at bestemme, hvordan vi vil være kirke. Men det medfører også, at valgmenigheden er helt afhængig af opbakning fra medlemmerne. Som medlem bidrager man til kirkens fortsatte beståen og er med til at gøre det muligt at udvikle menighedens liv og aktiviteter. 

Læs mere om medlemskab her. 

Det skal I gøre

Før I bestiller lokale etc., skal datoen for brylluppet være afklaret med præsten. Kontakt derfor præsten i god tid. Forud for brylluppet mødes præst og brudepar til en samtale. Udover afklaring af alt det praktiske vil præsten gerne have jer til at fortælle lidt om jer selv, hvad I forstår ved kærlighed og ægteskab, og hvorfor I ønsker et kirkebryllup. Sammen aftaler I, hvilke salmer der skal synges og gennemgår vielsesritualet.

I god tid før brylluppet skal I henvende jer til kommunen, der hvor I bor og udfylde en ægteskabserklæring (kan findes på kommunens hjemmeside). Så udsteder kommunen en prøvelsesattest, som præsten skal have. Uden prøvelsesattest kan I ikke blive viet! Sagsbehandlingen hos kommunen kan tage flere uger, afhængigt af hvor travlt de har. Men man skal heller ikke ansøge i alt for god tid, for en prøvelsesattest må max være fire måneder gammel, når I bliver gift.

Tryk her, hvis I vil læse folderen: "Bryllup i Ubberup Valgmenighed"

Kalender

BegivenhedDato

Lægmandsgudstjeneste. Organist og kirkesangere står for gudstjenesten

4. aug 10:00
11:00
4. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

11. aug 10:00
11:00
11. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

25. aug 10:00
11:00
25. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste - tilrettelagt af konfirmanderne

1. sep 10:00
11:00
1. sep 10:00 -
11:00

Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe

8. sep 10:00
11:00
8. sep 10:00 -
11:00

Gudstjeneste - FDF'erne fra Ubby medvirker

22. sep 10:00
11:00
22. sep 10:00 -
11:00