Hvorfor skal jeg blive medlem?

Du behøver ikke være medlem for at komme til gudstjenester og arrangementer - alle er meget velkomne!

Men vi har vores egen selvstændige økonomi i valgmenigheden, og derfor er vi fuldstændigt afhængige af, at der fortsat er folk, der ønsker at støtte op om kirken. Så hvis du føler dig hjemme i Ubberup Valgmenighed, er det en rigtig god ting at melde dig ind. Lige sådan hvis du allerede nu ved, at du engang ønsker at blive begravet på valgmenighedens kirkegård. Ved at melde dig ind, bidrager du til valgmenighedens fortsatte beståen og er med til at gøre det muligt at udvikle kirkens liv og aktiviteter. 

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af Ubberup Valgmenighed, skal du gøre to ting:

1. Først skal du udfylde en indmeldelsesblanket (findes her) og aflevere eller sende den til præst Anna Monrad. Herefter giver præsten besked til din bopælskommune, som sørger for, at du fremover ikke betaler kirkeskat til kommunen.
Bemærk: Valgmenigheder hører under Den danske Folkekirke, så når du melder dig ind i valgmenigheden, er du fortsat medlem af Folkekirken.

2. For at valgmenighedens kasserer kan beregne, hvor meget du skal betale i medlemsbidrag til valgmenigheden, skal du derefter logge dig ind på din digitale skattemappe og bemyndige valgmenighedens kasserer til at se din skatteattest. Du finder en vejledning her. Herved får kassereren adgang til at se din skattepligtige indkomst (ikke formueoplysninger!). Oplysningerne behandles strengt fortroligt og anvendes kun til beregning af dit medlemsbidrag.

Hvad koster det?

Når du melder dig ind i Ubberup valgmenighed, forpligter du dig til at betale medlemsbidrag, som udgør 2 % af den skattepligtige indkomst.
Du har ret til at fradrage det fulde medlemsbidrag på din selvangivelse. Valgmenighedens kasserer indberetter beløbet til SKAT, som sørger for, at du får det fradraget. På den måde kommer det, du betaler i medlemsbidrag, til at svare omtrent til den kommunale kirkeskat.

Hvis du bor langt fra Ubberup (f.eks. Roskilde eller København), kan du nøjes med at betale 1 % af din indkomst i medlemsbidrag.

Medlemsbidraget betales bagud og fordeles på to rater årligt, som forfalder i juni og december.

Medlemskab for børn og unge

Børn og unge under 18 år betaler ikke medlemsbidrag. Unge mellem 18 og 25 betaler 1% af indkomst i medlemsbidrag. Børn, der er medlem af valgmenigheden, vil, når de fylder 18, blive spurgt, om de fortsat ønsker at være medlem af valgmenigheden. 

Det skal du også vide...

Som medlem af en valgmenighed har du en unik mulighed for at få direkte indflydelse på din kirke! Alle voksne medlemmer har stemmeret på årsmødet (den årlige generalforsamling, som er menighedens øverste myndighed) og kan vælges til bestyrelsen.

Som medlem modtager du desuden valgmenighedens kirkeblad med posten fire gange årligt.

Kirkelige handlinger:
Hvis man ønsker at blive gift i Ubberup Valgmenighed, kræver loven, at mindst én af parterne er medlem af valgmenigheden.
De øvrige kirkelige handlinger (dåb, konfirmation og begravelse) er gratis for medlemmer, men for ikke-medlemmer er vi nødt til at opkræve et beløb for hver af de kirkelige handlinger (dog ikke dåb ved søndagsgudstjeneste - det er altid gratis!).
Lørdagsdåb koster p.t. 4000 kr., konfirmation koster 1500 kr. og ceremonien i forbindelse med begravelse/bisættelse koster pt. 5500 kr.

 

Hvis du vil vide mere om, hvad en valgmenighed er, så klik her.


Hvis du ønsker at udfylde indmeldelsesblanketten på computeren, skal du gøre følgende: Åbn blanketten ved at klikke på linket her ovenfor. Højreklik på blanketten og tryk på "Gem som". Gem nu blanketten som et dokument på din computer. Åbn dokumentet med programmet "Adobe Reader". Klik herefter på knappen "Udfyld og underskriv" øverst til højre. Klik på "Tilføj tekst". Marker med musen, der hvor du vil skrive og skriv teksten. Gem dokumentet igen og vedhæft det til en e-mail. Send e-mailen til: ubberupvalgmenighed@mail.dk.

Kalender

BegivenhedDato

Ingen gudstjeneste. Årsmødet i Rødding/Bovlund er desværre aflyst

4. okt  
4. okt  

Gudstjeneste

11. okt 10:00
11:00
11. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

25. okt 10:00
11:00
25. okt 10:00 -
11:00

Allehelgengudstjeneste

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

15. nov 10:00
11:00
15. nov 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

22. nov 10:00
11:00
22. nov 10:00 -
11:00