Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en kristen menighed under Folkekirken. Den adskiller sig fra de almindelige sognemenigheder ved, at medlemmerne bor i mange forskellige sogne. Som navnet siger, er valgmenigheden noget, man "vælger til". Man vælger, at man vil høre til her fremfor i sin sognekirke.

En valgmenighed er økonomisk selvstændig og drives udelukkende for de midler, medlemmerne betaler i bidrag. Som medlem af en valgmenighed fritages man for at betale kirkeskat og betaler i stedet medlemsbidrag. Læs mere her.

Mere om Ubberup Valgmenighed...

Ubberup Valgmenighed er en grundtvigsk menighed. Vi er præget af Grundtvigs syn på kirke og kristendom, og vi forstår os selv som en moderne, men traditionsrig menighed med et stærkt sammenhold og fællesskab. Menigheden på ingen måde en "lukket klub" - alle er velkomne, og vi gør meget ud af at være åbne overfor nye mennesker og idéer. Der er offentlig adgang til alle vores gudstjenester og arrangementer.

Ubberup Valgmenigheds historie går helt tilbage til 1870'erne. Du kan læse mere om historien her. For mange af vores medlemmer er det en familietradition, at man hører til Ubberup Valgmenighed og bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet netop her. Andre medlemmer er kommet til for nylig, fordi de af forskellige grunde føler sig godt tilpas netop i denne kirkes fællesskab.

I Ubberup Valgmenighed er vi "nede på jorden" - det vil sige, at vi prøver at gøre og sige tingene på en uformel måde. En gudstjeneste skal være en højtidelig stund, men derfor kan man jo godt sige tingene i et sprog, som folk forstår - og det bestræber vores præst sig på!

Vi mødes ikke kun i kirken, men også til forskellige folkelige arrangementer såsom foredrag, filmaftener og sangeftermiddage. Ubberup Valgmenighed er en meget sangglad menighed, så der bliver altid sunget med af hjertens lyst, hvad enten vi samles i kirken eller i vores samlingssal.

I Ubberup Valgmenighed vægter vi arbejdet med børn og unge højt. Det kan du læse mere om her.

Alle store beslutninger tages i fællesskab på vores Årsmøde, som finder sted Kr. Himmelfartsdag. Her har alle fremmødte medlemmer indflydelse og stemmeret. Forsamlingen på årsmødet fungerer som kirkens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen, som varetager kirkens drift i det daglige. Hvis du vil se, hvem der sidder i bestyrelsen i øjeblikket, kan du klikke her.

Billeder fra Årsmødet Kr. Himmelfarts dag 2013

Parkeringspladsen er godt fyldt op
Gudstjeneste inden Årsmødet
På vej ud af kirken
Der snakkes ved bordene
Smørrebrødet indtages før mødet begynder
Formanden aflægger beretning
Kassereren og ordstyreren
Et bestyrelsesmedlem takker af og et nyt vælges.
Præsten har ordet

Kalender

BegivenhedDato

Stjerneskud v. Karen Margrethe og Beate

Beate Fog-Larsen og Karen Margrethe Gammelby er klar med endnu en aften med …

24. jan 19:00
21:00
24. jan 19:00 -
21:00

Gudstjeneste

28. jan 10:00
11:00
28. jan 10:00 -
11:00

Kyndelmissegudstjeneste og suppe

Ved kyndelmisse er vi halvvejs i vinteren og længes mod lys og varme. Vi begynder i …

4. feb 17:00
20:00
4. feb 17:00 -
20:00

Fastelavn for børn

Fastelavn for børn i alderen 0-101 år! Vi begynder i kirken med en festlig …

11. feb 14:00
17:00
11. feb 14:00 -
17:00

"Degnegudstjeneste" med kirkekaffe

Præsten har ferie - men vi holder gudstjeneste alligevel! Organisten og …

25. feb 10:00
11:00
25. feb 10:00 -
11:00

Foredrag om kapellanboligen

Kapellanboligen fylder 125 år i 2018. Den har kun i ét år huset en kapellan. Beate …

28. feb 19:00
21:00
28. feb 19:00 -
21:00

Gudstjeneste

4. mar 10:00
11:00
4. mar 10:00 -
11:00