Valgmenighedens bygninger og område

Udover kirken ejer valgmenigheden fire andre bygninger, som ligger på kirkens ca. 4,5 hektar store område: Rejsestald, samlingssal, kapellanbolig og præstegård.


Rejsestalden

Rejsestalden var menighedens første bygning - den blev opført i 1872 af Andreas Bentsen, og blev brugt til værksted for kirkebyggeriets håndværkere. Da kirken stod færdig i foråret 1873, blev værkstedet omdannet til sin egentlige funktion: rejsestald for menighedens medlemmer - i nutidige termer svarer det til et kombineret parkeringshus og cafeteria.

Mange af kirkegængerne kom langvejs fra - fra Vallekilde, Gørlev, Dalby og Ræsnæs. De fjernest boende kunne have 4-5 timers kørsel med hest og vogn, så både heste og passagerer kunne nok trænge til forplejning inden hjemturen.

I dag er en del af rejsestalden indrettet til graverkontor. Resten bruges til opbevaring af redskaber, traktor m.v og endelig huser bygningen vores store pillefyr, som leverer varme til alle kirkens bygninger.


Samlingssalen

Samlingssalen er opført i 1890 af materialer fra et tidligere øvelseshus (gymnastiksal) fra 1874. Huset havde ligget i gårdejer Rasmus Olsens grusgrav på Langebjerg, ikke langt fra Bethlehemskirken. Det var også tegnet af Andreas Bentsen - "menighedens arkitekt" -og efter Bentsens tegninger genopstod øvelseshuset igen som samlingssal for valgmenighedens medlemmer. Huset blev placeret der, hvor urtehaven tidligere havde ligget. Samlingssalen var indrettet med foredragssal, ventestue, køkken og lejlighed.

Lejligheden findes ikke mere, men Samlingssalen er stadig rammen om alle møder og foredrag i valgmenigheden.


Kapellanboligen

Kapellanboligen blev bygget i 1893 af Andreas Bentsen som bolig for menighedens til dato eneste kapellan (hjælpepræst) Carl Koch, som blev kapellan i 1888. Kapellanboligen nåede dog kun at huse en kapellan i et år, for i 1894 flyttede pastor Hoff til Vartov, og Koch blev menighedens nye præst.

Kapellanboligen har stædigt beholdt sit navn lige siden, og er i dag delt op i tre forskellige lejemål.


Præstegården, som den så ud i 1879.
Præstegården fotograferet i efteråret 2013.

Præstegården

Da Andreas Bentsen var færdig med kirkebyggeriet i 1873, blev præstegården opført.

Familien Hoff flyttede ind d. 14. september 1873, og siden da har huset dannet rammen om yderligere otte præstefamiliers liv og virke i Ubberup.

Siden 2012 har Anna Monrad været menighedens præst. Anna er gift med Jóannes Holm, som er cand.mag i russisk og religion og arbejder med kirkelige undervisning i Holbæk provsti. Sammen har de datteren Vibe og sønnen Sofus.


I 1890'erne så der sådan her ud på kirkens område. Billedet må være taget før 1893, hvor Kapellanboligen blev bygget.

Kalender

BegivenhedDato

Ingen gudstjeneste. Årsmødet i Rødding/Bovlund er desværre aflyst

4. okt  
4. okt  

Gudstjeneste

11. okt 10:00
11:00
11. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

25. okt 10:00
11:00
25. okt 10:00 -
11:00

Allehelgengudstjeneste

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

15. nov 10:00
11:00
15. nov 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

22. nov 10:00
11:00
22. nov 10:00 -
11:00