Referater fra Årsmøderne

Hvert år på Kr. Himmelfartsdag afholder vi "Årsmøde" i Ubberup Valgmenighed. Årsmødet er den årlige generalforsamling, hvor vi i fællesskab tager de store beslutninger vedrørende vores menighed. Alle medlemmer af valgmenigheden er inviteret til Årsmødet og har stemmeret på mødet. Vi begynder i kirken med gudstjeneste kl. 17, og derefter er der smørrebrød i samlingssalen. Efter spisningen tager vi fat på selve mødet.

På Årsmødet aflægger formanden beretning om, hvad bestyrelsen har foretaget sig i det forgangne år og redegør kort for planerne for det kommende år. Kassereren fremlægger regnskabet. De fremmødte er velkomne til at stille spørgsmål eller kommentere formandens beretning og kassererens fremlæggelse af regnskabet. Der udvikler sig tit en god debat med ris og ros til bestyrelsens arbejde.

Hvis man ønsker, at noget skal ændres i valgmenigheden, må man stille det som et forslag forud for Årsmødet. Forslaget skal være skriftligt og skal være formanden i hænde senest 1. maj. Se i øvrigt vedtægterne (klik på fanen ude til venstre). Rettidigt indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden forud for Årsmødet. På årsmødet vil forslaget blive debatteret, og der vil være mulighed for at stemme om det.

Hvert år er nogle af bestyrelsens syv medlemmer på valg, og det er ved Årsmødet, der er valg til bestyrelsen.

Herunder kan du finde referat samt formandens beretning fra Årsmøderne.


Årsmøde 2019

I 2019 afholdtes Årsmødet Kr. Himmelfartsdag d. 30. maj

Læs formandens beretning her

Læs referatet her


Årsmøder 2018

I 2018 afholdtes det almindelige Årsmøde Kr. Himmelfartsdag d. 10. maj.

Læs formandens beretning her.

Læs referatet her.

Pga. en procedurefejl i forbindelse med et indkomment forslag måtte bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært årsmøde, som omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt konfirmationen skulle rykkes til om foråret. Dette møde fandt sted d. 18. juni.

Læs referat af det ekstraordinære årsmøde her.


Kalender

BegivenhedDato

Ingen gudstjeneste. Årsmødet i Rødding/Bovlund er desværre aflyst

4. okt  
4. okt  

Gudstjeneste

11. okt 10:00
11:00
11. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

25. okt 10:00
11:00
25. okt 10:00 -
11:00

Allehelgengudstjeneste

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

15. nov 10:00
11:00
15. nov 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

22. nov 10:00
11:00
22. nov 10:00 -
11:00