Ubberup Valgmenigheds historie

De vigtigste årstal og begivenheder i menighedens historie fra nutiden og tilbage til dengang i 1800-tallet, hvor det hele begyndte.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.


2012: Anna Monrad bliver præst

Hun afløser Marianne Aagaard Skovmand, der bliver sognepræst i Rørby.


2008: Marianne Aagaard Skovmand bliver præst

Hun afløser Margrethe Brodthagen, der i stedet bliver hospice- og hospitalspræst på Kolonien Filadelfia i Dianalund.


2003: Hjemmeside

Valgmenigheden får sin første hjemmeside.


1998: 125-års jubilæum

Biskop Jan Lindhardt holder festtalen. Festen afholdes på Ubberup Højskole.

Der udgives et jubilæumsskrift, som redigeres af Palle Bruun.


1997: Kirken istandsættes indvendig

Væggene kalkes og friser samt relief renses. Orglet flyttes og placeres til venstre for det store gavlvindue.

 

 

 

Malingen renses af og træværket og bænkene males i oprindelig farvesætning. 


1997: Gørlev Valgmenighed nedlægger sig selv

Den sidste gudstjeneste i Bethaniakirken holdes d. 13. maj 1997, i forbindelse med det årsmøde, som ophæver menigheden.


1994: Uffe Hansen dør

Han begraves på Ubberup Valgmenigheds kirkegård.

I 1997 rejses en mindesten for Uffe og Marie. Deres efterkommere deltager ved afsløringen af mindestenen.


1990: Margrethe Brodthagen bliver præst

Hun afløser Bente Willumsen, der bliver sognepræst ved Årup og Rørup kirker på Fyn.


1984: Bente Willumsen bliver præst

Hun afløser Jørn Kristensen, der bliver sognepræst i Tveje Merløse ved Holbæk.


1979: Jørn Kristensen bliver præst

Han afløser Erik Nissen, der bliver sognepræst og senere provst i Svendborg.


1973: Nyt orgel

Kirken får et nyt orgel, som placeres på det store pulpitur mod vest. Orglet er bygget af Gunnar Fabricius Husted, Fredensborg.


1973: Kirken har 100-års jubilæum

Jubilæet fejres med biskop P.G. Lindhardt som festtaler og afholdes i Raklev Sognegård. I forbindelse med jubilæet udgives et jubilæumsskrift om valgmenighedens historie.


1965: Erik Nissen bliver præst

Uffe Hansen går på pension og efterfølges af Erik Nissen, der kom fra en stilling på Horsensegnen.


1925: Uffe Hansen bliver præst

Uffe Hansen headhuntes fra sin stilling i Nordjylland og bliver menighedens tredje præst.

Uffe Hansens virke i Ubberup Valgmenighed præges af salmeforskning og -formidling, omsorgsarbejde for finne- og hollænderbørn bl.a. gennem den feriekoloni, der i 1938 oprettes ved Svallerup Strand.


1925: Carl Koch dør

Ved hans begravelse fra Bethlehemskirken deltager 1100 personer! Ved selve jordfæstelsen bliver kisten ikke sænket ned, men bæres ned i graven ad udgravede, grandækkede trin.

Læs mere her.

 

Året efter rejses en mindesten for Koch.


1913: Altertavle

I forbindelse med kirkens 40 års fødselsdag skænkes der en altertavle til kirken. Alterbilledet er malet af Joakim Skovgaard. Rammen er tegnet af  Thorvald Bindesbøll og skåret af Niels Larsen Stevns.

Læs hele historien om altertavlen her.


1907: V.J. Hoff dør

Valgmenighedens første præst begraves som den første på den nyindviede kirkegård.


1906: Kirken ombygges

Der bygges tårn, våbenhus og  kapel. Kirken istandsættes. Termansen udsmykker kirken indvendigt med malede friser.


1906: Kirkegården

Mellem kirken og Tingvejen anlægges nu en kirkegård. Læs mere om kirkegården her.


1899: Ubberup Højskole oprettes

Ubberup Højskole oprettes som en grundtvigsk folkehøjskole og indgår dermed i egnens grundtvigske miljø. Dette er et af mange eksempler på, at valgmenigheder og højskoler er "i familie".


1898: Gørlev Valgmenighed

Der oprettes en valgmenighed i Gørlev og Bethaniakirken bygges. Valgmenigheden har fælles præst med Ubberup Valgmenighed.


1894: Carl Koch bliver præst

V.J. Hoff kaldes til at blive præst i Vartov. Her virker han fra 1894 til sin død i 1907. Carl Koch bliver Ubberup Valgmenigheds nye præst. Koch er sideløbende med sit præsteembede en produktiv og meget læst forfatter.


1893: Kapellanboligen bygges

Huset opføres som tjenestebolig for Carl Koch. Læs mere om Kapellanboligen her.


1888: Carl Koch

Carl Koch er lærer på Vallekilde Højskole og fra 1888 tillige hjælpepræst (kapellan) ved Ubberup Valgmenighed.


1873: Bethlehemskirken står færdig

Kirken indvies palmesøndag, d. 6. april 1873. Læs mere om Bethlehemskirken her.


1872: Byggeriet begynder

Rejsestalden bliver  valgmenighedens første byggeri. Den bliver brugt som værksted under kirkebyggeriet. Læs mere om Rejsestalden her.


1872: V.J. Hoff kaldes til præst

Fra det stiftende møde i Ubberup Friskole udgår en opfordring til V.J. Hoff om at blive valgmenighedens første præst. Hoffs svar hertil var: "Ja, i Guds navn, inderlig gerne!"

Hoff havde indtil da været hjælpepræst i sognekirken i Vallekilde. Han var en kendt og vellidt foredragsholder og debattør på egnen.


1872: Ubberup Valgmenighed stiftes

Adolf Burchardi fra Birkendegaard indkalder til et møde, som afholdes 2. pinsedag, d. 24.maj 1872 på Ubberup Friskole. Her møder kun 19 familier op, så der mangler én familie for, at valgmenigheden kan stiftes. De rådfører sig med valgmenighedspræsten Vilhelm Birkedal fra Ryslinge, som svarer: "Åh, bryd jer aldrig om det, Vorherre er den tyvende!".

D. 2. juni 1872 afholdes møde på Ubberup Friskole, hvor Ubberup Valgmenighed stiftes. Der er i sidste øjeblik kommet en 20. stifter med, husmand og tømrer Jens Larsen, som stod i taknemmelighedsgæld til Burchardi, da denne engang havde hjulpet ham efter et ulykkestilfælde.


ca. 1870: Peder Jørgensen

Peder Jørgensen er gårdejer i Ubberup og siges at være den første, der udtalte tanken om at danne en lokal valgmenighed med Hoff som præst. Han bliver en af Ubberup Valgmenigheds 20 stiftere.


1868: Niels Thomsen

Niels Thomsen opretter Ubberup Friskole. Thomsen bliver en af Ubberup Valgmenigheds 20 stiftere.


1868: Valgmenighedsloven

Loven giver mulighed for at oprette valgmenigheder inden for Folkekirkens rammer. Oprettelsen af en valgmenighed kræver 20 stiftere, der skulle være familiefædre eller have egen husholdning, og bo inden for en mils afstand af den påtænkte kirke.


1862: William Holm køber Ubberupgården

Proprietær William Holm får senere betydning for valgmenighedens oprettelse, idet han skænker jord og penge til kirkebyggeriet. Holm bliver en af Ubberup Valgmenigheds 20 stiftere.


1860: Buchardi kommer til Birkendegaard

Adolf Burchardi er mejeriforpagter på Birkendegaard og bliver en af Ubberup Valgmenigheds 20 stiftere.


1857: Wilhelm Beck bliver præst i Ubby

Wilhelm Beck tilhører vækkelsernes indremissionske gren. Han præger egnen gennem sine foredrag og prædikener. Han bliver formand for Indre Mission i Danmark.


N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Grundtvig var hovedfigur i den ene store gren af vækkelserne: de grundtvigske. Grundtvigs tale omkring frihed for åndslivet og personlig ansvarlighed var det, der senere gav anledning til oprettelsen af de grundtvigske valgmenigheder.


1855: Loven om sognebåndsløsning

Det bliver nu muligt at vælge, hvilken præst, man vil høre til hos.


1849: Grundloven

Trosfrihed indføres ved lov i Danmark.


1830'erne: De gudelige vækkelser

Vækkelserne breder sig blandt den almene befolkning i Danmark. Folket tager sagen i egen hånd og kræver frihed for ånd og tanke.


Kalender

BegivenhedDato

Ingen gudstjeneste. Årsmødet i Rødding/Bovlund er desværre aflyst

4. okt  
4. okt  

Gudstjeneste

11. okt 10:00
11:00
11. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

25. okt 10:00
11:00
25. okt 10:00 -
11:00

Allehelgengudstjeneste

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

15. nov 10:00
11:00
15. nov 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

22. nov 10:00
11:00
22. nov 10:00 -
11:00